Заседание секции по проблемам СНГ Научного совета при СБ РФ. Москва, 29.02.2024